Kinesiotaping als logopedist

Als paramedici moeten we steeds kritisch kijken naar de nieuwste hypes en technieken in onze sector. Wetenschappelijk onderzoek nagaan, is van essentieel belang voor een goede prognose. Het onbekende is daarom niet altijd niet waar. Zoals velen van jullie weten, ben ik enorm geïnteresseerd in de invloed van spierspanning op stemgerelateerde klachten. Kinesiotaping is daar een onderdeel van.

Tijdens mijn workshop zal ik dit verder kaderen en nadien praktisch uitleggen. Kinesiotaping wordt al een geruime tijd gebruikt bij kinesisten, meer bepaald bij sportblessures. Binnen de kinesiotherapie is er al heel wat onderzoek verricht.

Er zijn reeds enkele onderzoeken gepubliceerd waarin de effectiviteit wordt nagegaan van kinesiotaping bij stemgerelateerde klachten. In de studie van Mezzedimi et al. (2017) kregen 15 stempatiënten stemtherapie, aangevuld met Kinesio taping (groep 1). De controle groep (groep 2) kreeg enkel de stemtherapie. Zowel in groep 1 als 2 werd er een significante verbetering voor jitter en noise-to-harmonicratio gemeten. Verder was er een significante verbetering in de VHIt (totaal), VHIe (emotioneel) en VHIp (fysiek) in groep 1, terwijl dit enkel voor VHIt was in groep 2. In groep 1 was er een grotere verbetering van de levenskwaliteit gerelateerd aan stemproblemen in het dagelijks leven, de psychologische impact en de perceptie van stemkarakteristieken.

Een belangrijke tekortkoming van de studies die het effect van kinesiotaping op proefpersonen met stemproblemen nagaan, is dat het placebo-effect van de tape niet werd uitgesloten aan de hand van een controlegroep. Er is nood aan vergelijkende studies waarbij men het effect van Kinesio taping gaat vergelijken met andere (placebo)tapes. Verder is er meer onderzoek nodig naar het verschil in tapetechnieken (bv. toniserend of detoniserend), frequentie, duur en verschillende pathologiën (dysfonie, dysfagie, OMFT…).

Globaal kunnen we stellen dat kinesiotaping een positief effect begunstigd in de bovenstaande onderzoeken. Er is daarentegen wel een opvallend verschil tussen deze resultaten in vergelijking met de onderzoeken die het effect op andere spiergroepen onderzoeken. Hoe dit komt is nog niet verder onderzocht. Heeft Kinesio taping een groter effect bij fijnere spiergroepen ten opzichte van grotere spieren zoals beenspieren, of komt het doordat de spieren in de hoofd- en halsregio liggen en mensen zich hier meer bewust van zijn?
 

Ten slotte is het belangrijk om een onderscheid te maken in korte- en langetermijneffecten. Men mag niet vergeten dat het toepassen van kinesiotape slechts een onderdeel is van een totaalbehandeling.


 

TO BE CONTINUED...


Raadpleeg het artikel via onderstaande link:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28237552