In onze praktijk worden de zaken behandeld: 

✔ Organische en functionele stemstoornissen

✔ Stem bij transgender personen

✔ Globusklachten

✔ Hyperventilatie en hartcoherentietraining

✔ Articulatiestoornissen en oromyofunctionele therapie

Klik hier en maak je afspraak

Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. De oorzaak kan organisch of functioneel zijn. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over. Er kan sprake zijn van keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel. Ook kunnen er klachten zijn met betrekking tot de ademhaling.

Alvorens we starten met therapie raad ik aan een NKO-arts te raadplegen zodanig dat we via objectieve beeldvorming naar de stembanden kunnen kijken. 

Het behandelplan is afhankelijk van de stoornis. Tijdens een intakegesprek bespreken we de mogelijkheden voor jouw hulpvraag.

voicetrainingcentre.png

Wat is stemtherapie?


Stemtherapie heeft als doel het verbeteren van de stem. Naargelang de soort van ‘verbetering’ die men beoogt, kunnen we een een opsplitsing maken. Wanneer we een normale stem (een niet pathologische stem) willen verbeteren, spreken we van stemtraining. Hierbij staat het optimaliseren, verbeteren en ontwikkelen van een stem voor professionele doeleinden centraal. Het verbeteren van een pathologische stem daarentegen, categoriseren we onder stemtherapie. Er zal getracht worden de pathologische conditie te genezen of om compensatiestrategieën te zoeken. Tijdens stemtraining en stemtherapie zal de therapeut door middel van oefeningen en het aanleren van technieken de stem modificeren.
Wat is een stemstoornis?


Er zijn ontzettend veel verschillende definities van een stemstoornis. Allereerst, spreken wij liever van een stemprobleem dan van een stemstoornis. Waarom? Een stemprobleem verwijst meer naar het probleem dat de cliënt ervaart en waarom de cliënt in de eerste plaats stemtherapie wenst te volgen. De hulpvraag van cliënt staat altijd centraal en bepaalt de therapie-inhoud. We spreken dus voornamelijk van een stemprobleem wanneer de cliënt zelf dat zo ervaart. Of zoals verwoord door Roy et al. 2004: “...Any time the voice does not work, perform or sound as it normally should, so that it interferes with communication or anytime you experience foreign sensations in your throat, such as effort or soreness, during or immediately after speaking”
Wat kan stemtherapie voor mij betekenen?


Stemtherapie kan voor iedereen iets verschillend betekenen. Heeft de dokter je doorgestuurd naar een logopedist vanwege stembandknobbels? Ervaar je frequent stemvermoeidheid? Wil je werken aan een verzorgde articulatie? Vertoon je afwijkend mondgewoonten zoals bijvoorbeeld nagelbijten of habitueel mondademen? Past je huidige stem niet bij je identiteit en ben je op zoek naar je eigen authentieke stem? Wil je meer gehoord worden op je werk? Wens je een podcast op te nemen, maar kan je wat hulp gebruiken om de spreker te worden die je altijd al wilde zijn? Wil jij je spreekangst overwinnen? Dit is slechts een fractie van de aanmeldingsklachten waarin we je kunnen begeleiden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien je twijfelt of stemtherapie iets voor je kan betekenen. Boek je kennismakingsgesprek hier.
Wordt stemtherapie terugbetaald?


In België is het mogelijk om na doorverwijzing van een NKO-arts terugbetaling te verkrijgen voor stemtherapie. Je komt enkel in aanmerking wanneer we op verschillende manieren kunnen aantonen dat je een stemprobleem ervaart. Indien er niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de verplichte ziekteverzekering, kan je vaak terecht bij de aanvullende verzekering.
Hoe werkt de aanvraagprocedure voor terugbetaling?


1. Maak een afspraak bij je huisarts of NKO-arts: de arts maakt een voorschrift op voor een logopedisch bilan 2. Maak een afspraak bij ons: wij nemen een stemonderzoek af en maken een verslag 3. Maak een afspraak bij een NKO-arts: de arts maakt een voorschrift op voor logopedische behandeling 4. Start logopedie! Wij maken je aanvraagformulier in orde.
Hoe lang duurt de behandeling?


De behandeling is afhankelijk van het probleem en jouw motivatie. Ons team doet er alles aan om je zo goed mogelijk te begeleiden maar natuurlijk ben je het nog steeds die thuis moet oefenen. Doorgaans kan er al heel wat progressie worden geboekt op 10 sessies. Een nauwe samenwerking met de NKO-arts is ontzettend belangrijk. Wij streven ernaar om na 3 maanden therapie terug te koppelen naar de NKO-arts om onze therapie objectief te laten beoordelen. Wij willen net zoals jij dat je zo snel mogelijk van jouw stemprobleem verlost bent.
Moet ik een professionele spreker zijn om stemtherapie te volgen?


Professionele stemgebruikers zoals acteurs, zangers, leerkrachten,... worden het vaakst geconfronteerd met stemklachten. Zij zijn vatbaar voor stemproblemen, aangezien ze hun stem dagelijks intensief gebruiken. Toch zijn zij lang niet de enige doelgroep die baat kan hebben bij stemtherapie. Elk individu met een stemgerelateerde hulpvraag, is geschikt om stemtherapie te volgen.
Wat is het verschil tussen stemtherapie en stemtraining of -coaching?


Stemtherapie en -training hebben beide als doel het verbeteren van de stem. Naargelang de soort van 'verbetering' die men beoogt, kunnen we een opsplitsing maken. Wanneer we een normale stem (een niet pathologische stem) willen verbeteren, spreken we van stemtraining. Hierbij staat het optimaliseren, verbeteren en ontwikkelen van een stem voor (professionele) doeleinden centraal. Dit kan in de vorm van een individuele begeleiding, maar evengoed in een training waarin thema's aanbod komen zoals 'spreken voor publiek', 'stemzorg voor leerkrachten', 'digitaliseren als logopedist', 'overwin je spreekangst' en 'podcasts opnemen: word de spreker die je altijd al wilde zijn'. We bieden ook online cursussen aan specifiek gericht tot bepaalde doelgroepen. Het verbeteren of 'genezen' van een pathologische stem daarentegen, categoriseren we onder stemtherapie. Onder dit luik vallen de stemstoornissen met een organische of functionele oorzaak, stem bij transgenderpersonen en non-binaire personen, articulatietraining en afwijkende mondgewoonten.
Hoeveel kost stemtherapie en waarom is er een verschil met stemcoaching?


Stemtherapie is begeleiding door een logopedist/ stemtherapeut in kader van een functioneel of organisch stemprobleem. Dit wordt vastgesteld door een akoestisch en perceptueel onderzoek door de logopedist en door een laryngostroboscopischd onderzoek door de NKO-arts. Indien er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden kan je in aanmerking komen voor terugbetaling via jouw mutualiteit. Stemcoaching is het optimaliseren van stem, articulatie, intonatie en presentatietechnieken. Dit houdt in dat er geen medische of andere aantoonbare oorzaak is die aan de basis ligt van een mogelijk stemprobleem. Er is geen terugbetaling mogelijk. Stemcoaching wordt door Anouk gegeven en is steeds op factuur. Om je nog beter te begeleiden, zal Anouk beschikbaar zijn voor tussentijdse feedback en word je toegevoegd aan een online leerplatform. Omwille van alle extra inspanningen en intensieve begeleiding wordt er een verschil gemaakt tussen stemcoaching en stemtherapie.
Werkt stemtherapie bij trangender personen?


Het klopt dat iedereen geboren wordt met een eigen stemgeluid, maar dat wilt niet zeggen dat dit geluid onveranderlijk is. De stem is immers een fantastisch veelzijdig instrument, misschien weet je gewoon nog niet goed hoe je het kan bespelen. Een logopedist kan je daarom begeleiden in het verkennen van je stemmogelijkheden. Professionele begeleiding is hierbij van uiterste belang, zodat je je authentieke stem kan bereiken op een veilig en natuurlijke wijze die niet schadelijk is voor je stembanden. De logopedist zal je dus uitgebreid tools aanreiken om je stem te leren gebruiken op een manier waarbij jij jezelf, gelukkig en zelfzeker kan voelen. Je kan de logopedist beschouwen als een coach die je op je op een veilige en verantwoorde manier begeleidt op de ontdekkingsreis door je stemmogelijkheden. Je hebt dus zelf de regie in handen!

Tarieven en terugbetaling

Prijs

Terugbetaling

Terugbetaling

verhoogde tegemoetkoming

Intake

anamnese & onderzoek

€ 160,00

€ 76,00

€ 119,32

Sessie 30'

in de praktijk of online

€ 40,00

studententarief €30,00

€ 16,91

Sessie 60'

in de praktijk of online

€ 80,00

studententarief €60,00

€ 33,99

€ 23,09

€ 46,01

Deze terugbetaling is enkel geldig indien je in aanmerking komt voor terugbetaling in kader van een stemstoornis of bij oromyofuntionele therapie. Hiervoor dient er een aanvangsbilan worden opgemaakt en dit zit verwerkt in de prijs van het intakegesprek. Nadien heb je een voorschrift nodig van een arts-specialist.