Stemtherapie is een vak dat continu in ontwikkeling is en maar goed ook. We merken een verschuiving van een meer restrictieve en symptomatische behandeling naar een meer holistische benadering. Anouk is actief bezig met een aantal onderzoeksprojecten en houdt jullie graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen haar vakdomein. 

Laatste update: 10/11/2020

Interne onderzoeksprojecten

De Validatie van de Nederlandse Singing Voice Handicap Index - 10

Masterproef Anouk De Vleeschhauwer (2015-2016) Lees hier

Leidt lesgeven in een tweede taal tot een verschil in akoestische stemparameters met een hogere stembelasting tot gevolg?

Masterproef Marie Becker & Martha Ghijselings (2017 - 2018) Lees hier

Stem bij transvrouwen: een samenvatting van de wetenschappelijke litteratuur

Masterproef Elissa Elst & Helena Glorieux (2019-2020) Lees hier

Kinesiotaping bij stemtherapie en OMFT

Addition of Kinesio Taping of the orbicularis oris muscles to speech therapy rapidly improves drooling in children with neurological disorders

Mikami, Furia & Welke (2017) Lees hier

The effectiveness of Kinesio Taping on pain and disability in cervical myofascial pain syndrome

Ay et al., (2016) Lees hier

The influence of Kinesiotaping on the Loosening of the Laryngael Muscles in Hyperfunctional Dysphones

Wilhelmsen K., Szkiełkowska A. , Zając-Ratajczak I. (2018) Lees hier

Therapeutic effects of kinesio taping in children with cerebral palsy: a systematic review

Ramirez et al. (2017) Lees hier

Kinesio Taping in Dysphonic Patients

Mezzedimi et al. (2017)​ Lees hier

Change the Myofascial Pain and Range of Motion of the Tempomandibular Joint Following Kinesio Taping of Latent Myofascial Trigger Points in the Sternocleidomastoid Muscle

Youngsook et al. (2014)​ Lees hier

Kinesio Taping Application in Dysphonic Singers

Mezzedimi, Mannino et al. (2018) Lees hier