"Out beyond ideas of wrongdoing and righting there is a field. I'll meet you there."

- Rumi

In onze praktijk worden de volgende thema's behandeld: 

✔ Burn-out

✔ Angsten (dwanghandelingen en -gedachten, faalangst, …)

✔ Depressieve klachten

✔ Perfectionisme

✔ Laag zelfbeeld

✔ Levens- en zingevingsvragen

✔ Rouwverwerking

✔ Begeleiding rond communicatie en assertiviteit

Lees meer over Lieve

Nederlands en Engels

Individuele gesprekstherapie

In de begeleiding sta jij als persoon centraal. Binnen een veilig kader worden een aantal terugkerende levensthema’s onderzocht. Er kan sprake zijn van een patroon. Dit is op een herhaaldelijke manier omgaan met een situatie waarbij je je vaak niet goed voelt. In dialoog onderzoeken we de betekenis van deze patronen. Dit kan tot nieuwe inzichten leiden, van waaruit je op een andere manier gaat omgaan met deze thema’s.

 

De begeleiding bestaat uit gesprekstherapie aangevuld met technieken en oefeningen uit de Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). De nadruk ligt op de invloed van gedachten, gevoelens en gedrag op ervaren moeilijkheden en hoe je hier anders mee kan omgaan. Zo werken we aan veerkracht, zelfvertrouwen en groeien in eigenwaarde. Verdieping is mogelijk aan de hand van huiswerkopdrachten die in de daaropvolgende sessie worden besproken. De frequentie van afspraken wordt in samenspraak bepaald.

voicetrainingcentre.png

Tarieven en terugbetaling

Prijs

Intake

€ 70,00

Sessie 50'

in de praktijk of online

€ 70,00

Terugbetaling

afhankelijk van mutualiteit

afhankelijk van mutualiteit