Interdisciplinaire samenwerking

om jou nog beter te helpen.

Ervaar jij vaak stemproblemen zoals heesheid of het plots wegvallen je stem? Klinkt jouw stem de laatste tijd anders dan voorheen? Ervaar je spanning of pijn in je keel tijdens het spreken?

Een grondige stemanalyse is noodzakelijk voor de opstart van logopedische begeleiding (en eventuele terugbetaling). Een goede samenwerking met een aantal NKO-artsen in Brussel en omgeving zorgt ervoor dat we jou optimaal kunnen begeleiden. 

Ben je al bij de NKO-arts geweest? Dan kan je meteen een intakegesprek inplannen bij een logopedist van ons paramedisch team. 

>> maak meteen een afspraak

Elke maand organiseren we in samenwerking met Europa Ziekenhuis Sint-Elisabeth een interdisciplinaire stemkliniek. Dit in samenwerking van NKO-arts dr. Olivia Vandenbulcke zodanig dat we medische beeldvorming en klinische gegevens vanuit verschillende paramedische disciplines naast elkaar kunnen leggen.

Interdisciplinair samenwerken omtrent stemproblemen,

wat kan je verwachten?

Neus-, keel- en oorarts

De NKO-arts start met een laryngostroboscopisch onderzoek. Hierbij zal zij met een flexibele scoop via de neus naar jouw stembanden kijken.  Dit geeft een duidelijk beeld van de mobiliteit van jouw stembanden en de aan- of afwezigheid van een organisch letsel. 

Psycholoog

De psycholoog luistert in een eerste gesprek naar jouw vragen omtrent stress, burn-out, faalangst en perfectionisme. Dit zijn veel voorkomende topics bij mensen met stemklachten. Stress heeft een belangrijke invloed op jouw stem en beperkt het functioneren van jouw stem. 

Zangcoach

De zangcoach bekijkt jouw vocale mogelijkheden en struikelblokken als zanger. Aan de hand van een aantal oefeningen brengt zij jouw werkpunten als zanger in kaart. 

Logopedist

De logopedist zal vervolgens een stemonderzoek uitvoeren. Naast een vragenlijst en observaties, houdt dit voornamelijk een aantal objectieve metingen in waarbij jij door een microfoon glijtonen, zweltonen, klanken... zal produceren. Aan de hand van deze resultaten kan er een uitspraak over jouw stemkwaliteit, register en mate van heesheid worden gedaan. 

Osteopaat

De osteopaat bekijkt het lichaam met zijn stemprobleem in zijn totaliteit en zorgt dat de belastbaarheid terug hersteld wordt. Op die manier kan de stem weer belast worden en normaal functioneren.Verhoogde spanning in de hoofd- en halsregio en middenrif kan aanleiding geven tot stemproblemen. Verkeerd gebruik van uw stem kan een verhoogde musculaire spanning in de hand werken. Deze functionele veranderingen kunnen de belastbaarheid van de stem verminderen.

Wij brengen jou in contact met de juiste expert.